NHÓM 3: FIT FIVE

   TRANG CHỦ

THÀNH VIÊN

ĐỒ ÁN

TÀI LIỆU

ẢNH NHÓM

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG NHÓM

 Cácnguyên tắclàm việcnhóm

 

 1. 1.      Những điều một thành viên thuộc về nhóm phải làm:

 

 •     Điều 1: Đi học, đi họp nhóm đầy đủ và đúng giờ, nếu nghỉ phải có lý do.
 •     Điều 2: Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.
 •     Điều 3: Luôn tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
 •     Điều 4: Phải chuẩn bị nội dung cũng như ý kiến của mình trước khi họp nhóm.

 

 1. 2.      Những điều một thành viên thuộc về nhóm không đượclàm

 

 •     Điều 1: Vi phạm các nội quy lớp học làm ảnh hưởng tới nhóm
 •     Điều 2: Tranh cãi, to tiếng khi đang học – họp nhóm.
 •     Điều 3: Không phán xét, phản bác ý kiến người khác khi họ đang trình bày.
 •     Điều 4: Vì hành động của cá nhân làm ảnh hưởng đến thành tích của cả nhóm.

 

 1. 3.      Những điều một thành viên thuộc về nhóm nên làm theo (không bắt buộc)

 

 •     Điều 1: Luôn giúp đỡ các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 •     Điều 2: Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách sớm nhất có thể.
 •     Điều 3: Luôn hăng hái nhiệt tình trong các hoạt động nhóm.
 •     Điều 4: Tự giác, chủ động, không ỷ lại vào các thành viên khác.

 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐÔNG CỦA WEB

*Điều 1:    Web  được  tạo  ra  nhằm mục đích phục vụ học tập, trao đổi liên lac, lợi ích chung cho cả nhóm, mỗi cá nhân là thành viên của nhóm không được sử dụng web hay nguồn tài nguyên trên web vào mục đích vụ lợi.


*Điều 2:   Mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm quản lý, cập nhật thông tin chó web ngày càng hoàn thiện hơn.


*Điêu 3:   Trang web nhóm không được chứa đựng những thông tin gây phả cảm, nội dung đồi trụy, nội dung mang tính chất phản động.

Name *
Email *
Messages *
Vui lòng nhập mã xác nhận

Lưu ý: Dấu * là trường bắt buộc nhập. Không nên nhập mật khẩu trong forms vì có thể bị đánh cắp!

Facebook Google Twitter Zing

©Copyright 2015. By lehuuly300796@gmail.com

you can share this: facebook.com